Mabna.co
سه شنبه 8 خرداد 1403
امروز
جستجو در مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد صندوق توسعه ملی


کلیات راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت استراتژیک صندوق توسعه ملی

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی (OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

 • حوزه تسهبلات ریالی
 • حوزه تسهیلات ارزی

در مرحله اول این پروژه حوزه تسهیلات ریالی به اجرا درآمد.در این حوزه، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

سایر اطلاعات اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما: صندوق توسعه ملی

معرفی اجمالی کارفرما: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده‌است. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید.

وضعیت اجرایی راهکار:

تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه


بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت استراتژیک سازمان فناوری اطلاعات ایران


کلیات راهکار هوش تجاری و داشبورد مدیریت استراتژیک سازمان فناوری اطلاعات ایران

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی(OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

 • داشبورد وضعيت تحقق شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات ايران
 • داشبورد وضعيت تحقق راهبردهاي سازمان فناوري اطلاعات ايران
 • داشبورد وضعيت تحقق راهبردهاي فاوا
 • داشبورد وضعيت طرح هاي تملک سال 1389 وزارت فاوا

در هر یک از این حوزه ها، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

سایر اطلاعات اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران

معرفی اجمالی کارفرما:

سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ 91/04/21 مطابق اساسنامه جدید از شرکت به سازمان تغییر یافت این سازمان متولی فعالیت های حاکمیتی و نظارتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وضعیت اجرایی راهکار:

تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه

بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران


کلیات راهکار هوش تجاری و داشبورد سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی(OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

 • شهرك ها و ناحيه های صنعتي
 • شركت های خدماتي
 • شهركهاي فناوري
 • مراكز خدمات فناوري كسب و كار
 • خوشه هاي صنعتي
 • وضعیت اراضي و امكانات زيربنائي
 • محيط زيست
 • طرح ها و واحدهاي صنعتي
 • واحدهای كارگاهي
 • خدمات حمايتي از صنايع كوچك
 • دفاتر كار مجازي
 • برنامه ريزي و پشتيباني

در هر یک از این حوزه ها، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

سایر اطلاعات اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما:سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

معرفی اجمالی کارفرما:

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمانی توسعه ای است که نقش های سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن، به منظور فراهم سازی زمینه کارآمدی و رقابت پذیری آنها با استفاده از منابع داخلی و خارجی برعهده دارد.این سازمان توسط 31 شركت استاني تحت پوشش خود استقرار بنگاه هاي صنعتي و خدماتي را در شهركها و نواحي صنعتي مديريت مي نمايد و بطور همزمان علاوه بر ساماندهي بنگاه هاي صنعتي و خدماتي مذكور، سازماندهي آنها را به ويژه در حوزه SME ها با استفاده از الگوي شبكه ها و الگوهاي فناورانه با هدف توانمندسازي آنها راهبري مي نمايد.

وضعیت اجرایی راهکار:

تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه


بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد دانشگاهها و موسسات پژوهشی


کلیات راهکار هوش تجاری و داشبورد دانشگاهها و موسسات پژوهشی

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی(OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

 • آموزش
 • پژوهش
 • اداری و منابع انسانی

در هر یک از این حوزه ها، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

نمونه ای از اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما: دانشگاه شهید بهشتی

معرفی اجمالی کارفرما:


دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شده‌است. دانشگاه مشتمل بر 57 ساختمان اصلی، 19 دانشکده ، 10پژوهشکده و 9 مرکز تحقیقاتی می باشد.این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دوره های روزانه ،شبانه و مجازی دانشجو می‌پذیرد و تاکنون بیش از ۴۳۳۳۴ دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وضعیت اجرایی راهکار:


تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه


بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا

راهکار هوش تجاری و داشبورد صنعت لبنیات


راهکار هوش تجاری و داشبورد صنعت لبنیات

فعالیت های این راهکار از طریق ارایه خدمات مشاوره و اجرایی نرم افزاری شناخت، تحلیل، طراحی و پیاده سازی در زمینه ایجاد زیرساخت انباره داده و بانک اطلاعات تحلیلی(OLAP) و نهایتا استقرار نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا صورت پذیرفت. در این راستا، پس از شناسايي شاخص‌هاي كليدي عملكرد، اقدام به ايجاد انباره داده در محدوده شاخص‌هاي كليدي عملكرد شده و سامانه هوش تجاري و داشبورد مديران مبنا در حوزه مديريت ارشد سازمان استقرار یافت.

لیست حوزه های ارائه شده در این راهکار عبارتند از:

 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازاریابی و توزیع
 • مدیریت دریافت شیر خام
 • مدیریت تحقیق و توسعه و هماهنگی تولید
 • مدیریت منابع مالی، سرمایه‌گذاری و مدیریت حسابرسی مدیریت
 • مدیریت امور حقوقی و املاک
 • مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
 • مدیریت اداری و پشتیبانی

در هر یک از این حوزه ها، شاخص های متعددی استخراج و ابعاد مرتبط با آن شناسایی و مورد پیاده سازی و استقرار قرار گرفت.

نمونه ای از اجرای موفق این راهکار تخصصی توسط شرکت مشاورین مبنا:

نام کارفرما: شرکت صنايع شیر ایران- پگاه

معرفی اجمالی کارفرما: وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي در سال 1347 اساسنامه شركت سهامي صنايع شيرايران را با زيرمجموعه سه كارخانه درتهران، تبريز و شيراز تهيه و از تصويب كميسيون هاي مربوطه و مجلس وقت گذراند.در طول زمان و با احداث واحدهاي جديدو گسرش آن ها، شركت سهامي صنايع شيرايران هم اكنون داراي 16 كارخانه تحت پوشش است كه تحت مديريت هولدينگ در 13 استان بزرگ كشور مشغول فعاليت مي باشدو از سال 1380 شركت صنايع شيرايران با انتخاب برند پگاه و معرفي آن به مصرف كنندگان كليه فرآورده هاي توليدي خود را با اين نشان به بازار مصرف عرضه مي نمايد.و واحدهاي توليدي تحت پوشش با عنوان شركت هاي شيرپاستوريزه پگاه نامگذاري شدند.

وضعیت اجرایی راهکار:

تحویل به کارفرما بهره برداری پشتیبانی توسعه


بازگشت به صفحه راهکارهای تخصصی هوش تجاری
سایر مشتریان شرکت مشاورین مبنا