Mabna.co
سه شنبه 1 اسفند 1402
امروز
جستجو در مبنا

مفاهیم بنیادین هوش تجاری/ هوش کسب و کار

چشم انداز كسب‌وكار هوشمند

ارتقاء سازمان از طريق قراردادن اطلاعات تحلیلی کاربردی در اختیار کارکنان و هدایت آنها به سوي اتخاذ تصميمات صحیح و به موقع در جهت اهداف سازمان.

هوش تجاری( BI ) چیست

کسب و کار هوشمند به مجموعه‌اي از مهارت‌ها، فناوري‌ها و برنامه‌هاي كاربردي اطلاق مي‌شود كه به‌ منظور جمع‌آوري، يكپارچه‌سازي، تجزيه ‌و‌ تحليل و ايجاد دسترسي به انباره ‌هاي داده سازمان مورد استفاده قرارمي‌گيرند. هوش تجاري در قالب پردازش تحليلي برخط (OLAP) به تحليل داده‌هاي تجاري و ایجاد بستری مناسب جهت اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند مي‌پردازد. هوش تجاري، نه به عنوان يک محصول و نه به عنوان يک سيستم، بلکه به عنوان يک معماري و رويکردي جديد مورد نظر است که البته شامل مجموعه اي از برنامه‌هاي کاربردي و تحليلي است.

چرایی هوش تجاری(هوش کسب و کار)

همزمان با رشد فناوری اطلاعات و توسعه بازارهای رقابتی و به طبع آن پیچیده شدن فضای کسب و کار، لزوم بازبینی فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی بطور مستمر به شدت احساس می شود. در چنین شرایطی ایجاد تغییرات در فعالیت ها و فرآیندهای سازمان و حرکت به سمت ایجاد ساختارهایی چابک تر و انعطاف پذیرتر اجتناب ناپذیر است. ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ، سازمان ها ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮش ﺗﺠﺎري را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در این راستا استفاده از سيستم ها و ابزارهاي مبتني بر تحليل اطلاعات به عنوان تصميم يار براي مديران سازمان‏ها گسترش يافته اند. به عبارت دیگر، با توجه به محدودیت های زمانی و فیزیکی موجود، «معنا بخشيدن به داد‌ه‌ها»ی متنوع و گسترده تولید شده، هدف اصلی بکار گیری «كسب و كار هوشمند» مبتنی بر بستر انبار داده در سازمان‏ها می باشد.

انبار داده

انبار داده، بانك اطلاعاتي پشتيبان تصميم است كه مجزا از بانك اطلاعات عملياتي سازمان نگهداري مي‌گردد و در آن پردازش اطلاعات در محيطي چندبعدي با استفاده از تحليل اطلاعات مطمئن و سوابق داده‌ها میسر می گردد

انبار داده سه لایه دارد که به ترتیبIntegration ،Staging و Presentation نام دارد.

داده‌های خام از منابع اطلاعاتی مختلفی جمع آوری شده ودر لایه staging وارد می‌شوند. منبع داده خام می‌تواند یک سیستمERP، پایگاه داده یک برنامه کاربردی و یا یک فایل Excel باشد.

ایجاد یکنواختی بین داده‌های وارد شده به انبارداده، در دومین لایه یعنی integration انجام می‌شود. به عنوان مثال حذف رکوردهای تکراری و یا نرمال سازی داده‌ها.

در لایهpresentation ، داده‌ها در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. نرم‌افزارهای تهیه گزارش مانند سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا، با دسترسی به این لایه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز مدیران و تحلیلگران را استخراج و در قالب گزارش یا Dashboard عرضه نمایند.

بر اساس تعريف William Inman، انبار داده مجموعه‌اي از اطلاعات موضوع‌گرا، يكپارچه، متغير نسبت به زمان، و غير فرار ( ماندگار) به منظور پشتيباني از فرايند تصميم‌سازي مديران است.

ویژگی های مهم انبار داده

موضوع گرا(Subject Oriented): براساس موضوعات اصلي از قبيل مشتري، محصول، فروش سازماندهي مي‌شود. نمايشي ساده و موجز از موضوعات خاص با صرف نظر از داده‌هايي كه در فرايند پشتيباني از تصميم نقشي ندارند. همچنین به جای تمرکز بر روی پردازش های تراکنشی، بر مدل سازی و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیران تمرکز می¬نماید.

يكپارچه(Integrated): انبار داده از يكپارچه‌سازي منابع داده‌اي چندگانه و غيرهمگن مانند بانك‌هاي اطلاعاتي رابطه‌اي، فايل‌هاي داده‌اي و داده های ثبت شده دستی ساخته مي‌شود و با استفاده از تكنيك‌هاي پاكسازي اطلاعات و يكپارچه‌سازي داده، از سازگاري نامگذاري، ساختارهاي رمزگذاري، واحدهاي اندازه‌گيری و غیره در منابع داده‌اي متفاوت، اطمينان حاصل می نماید.

متغير با زمان(Time Variant): افق زماني براي انبار داده به مراتب طولاني‌تر از سيستم‌هاي عملياتي مي‌باشد. برای مثال می توان داده های 10 سال گذشته را در انبار داده (براي مثال، 5 تا 10 سال گذشته)

از بین نرفتنی و غير فرار(Non Volatile): انبار داده مخزني مجزا به صورت فيزيكي شامل داده‌هاي تبديل شده از محيط عملياتي است.