Mabna.co
سه شنبه 5 بهمن 1400
امروز
جستجو در مبنا

ماموریت

ماموریت شرکت مشاورین بهبود سامانه ها و روش های مبنا عبارت است از:

ارائه خدمات و محصولات مشاوره ای و نرم افزاری قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی در حوزه های مدیریت، مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات

بخصوص سامان دهی داده های حجیم در راستای هوشمندی کسب و کار

برای سطوح مختلف مدیریتی سازمان های متوسط و بزرگ داخلی اعم از خصوصی و دولتی با تکیه بر فناوری های روز، و رعایت اصول مشتری مداری از طریق نو آوری، اعتقاد به کار تیمی متخصصین خبره و بر پایه انجام فعالیت های بهره ور و سود آور و الزام به وجود رابطه برد- برد و حفظ منافع ذینفعان از طریق ارائه راهکار ها، زیرساخت و ابزار لازم به منظور چابک سازی و تصمیم گیری اثر بخش بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام

مدیران

مدیران
نام سمت پست الکترونیکی
مجید عسگری تهرانی رییس هیات مدیره

عباس راشد چیتگرمدیرعامل و عضو هیات مدیره

مجید مشهدی نایب رییس هیات مدیره


ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی و اصول کاری

  • مشتری مداری
  • اعتقاد به خلاقیت و نوآوری
  • اعتقاد و الزام به وجود رابطه برد - برد با ذینفعان
  • اعتقاد به کار جمعی و دانش گروهی
  • مسئولیت پذیری
  • پایبندی به منش کارشناسی
  • الزام به بروزآمدی

چشم انداز


ما كارشناسانی هستيم كه در زمينه مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات فعاليت می‌كنيم. ذينفعان، كاركنان، مشتريان و حتی رقبا، ما را به عنوان يك شركت مشهور و كارآمد می‌شناسند. ما خود را در مقام معيار سنجشی درآورده‌ايم كه رقبا عملكرد خود را در مقايسه با ما می‌سنجند. نوآوری، خلاقيت و كار گروهی كارشناسان ما و نيز برخورداری از دانش جمعی كه می‌توانيم به مدد آن واكنش مناسب به تحولات جهانی و حرفه‌ای بدهيم از ما يك گروه روز آمد برتر ساخته است.